FRANCHISING FORUM - ON LINE 2024

FRANCHISING FORUM - ON LINE  je on-line konference o franchisingu, určená pro laickou i odbornou veřejnost zabývající se podnikáním formou franchisingu. Součástí konference je Výstava franchisingu, která v rámci výstavních stánků a prezentací představí více než 50 konceptů.

On-line konference a Výstava franchisingu 1. 4. 2024 - 30.4. 2024

 

Franchising Forum 2021 proběhlo letos opět netradičně on-line. I v letošním roce si jeho „virtuální“ účastníci odnesli hodně nových poznatků a informací.

Konference Franchising Forum 2021 proběhla letos opět netradičně. Pořadatelé se nezalekli současné situace a rozhodli se uspořádat konferenci on-line. Řídili se tak tématem této konference, jež znělo „Koronakrize – šance nebo problém?“. Na základě dobrých zkušeností z minulého roku konference byla uspořádána ve spolupráci s produkční společností EDUWIN.

Jan Gonda, prezident ČAF a master franchisant Naturhouse pro ČR a SR, poděkoval v úvodu všem při realizaci projektu on-line konference a ve svém projevu nabádal stávající podnikatele i případné zájemce o podnikání, aby v každé krizi viděli šanci a nikoliv problém. Jak ve svém projevu uvedl: „Aktivity konceptu, v němž působím jako master franchisant, byly zasaženy jen zčásti. I přesto jsme některé činnosti převedli do on-line prostředí a hodláme v nich pokračovat i po skončení krize.“

Jan Gonda, majitel master-franchise licence franchisové sítě výživových poraden NATURHOUSE pro Česku republiku a Slovensko, působí na pozici prezidenta České asociace franchisingu již od roku 2013. Na své pozici se aktivně podílí na rozšíření informovanosti o možnostech franchisingu, vzdělávání v této oblasti a zvyšování jeho standardu na českém trhu.

K odborníkům, kteří v rámci konference vystoupili, patřila také Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Ta v rámci své prezentace poukázala na nutnost podpory malého a středního podnikání právě v této, pro řadu podnikatelů, nelehké době. Podrobně pak představila projekty, které mohou při svém podnikání právě malé a střední podniky a živnostníci využívat. Nastínila možné scénáře vývoje ekonomiky v roce 2022.

Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků zastupuje zájmy více jak 300 tisíc podnikatelských subjektů. Iniciovala několik asociačních projektů vč. vlastních soutěží a grantů asociace zaměřených na začínající podnikatele, rodinné firmy, řemesla, podnikání žen, podporu podnikání na venkově, malé gastro, maloobchod, Silver business či digitalizaci.

RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D., člen správní rady ČAF a franchisový poradce, ve své prezentaci představil aktuální stav franchisingu v ČR a nastínil výhled do příštího roku. Zdůrazni nutnost průběžného vzdělávání nejen ve franchisingu. Účastníky Franchising Fora 2021 seznámil s projektem Školy franchisingu a dalších vzdělávacích aktivit České asociace franchisingu. Upozornil na chybějící osvětu a vzdělání na ekonomických vysokých školách v oblasti vývoje a řízení obchodních sítí. Další vývoj franchisingu v ČR však vidí spíše optimisticky s důvěrou v silné koncepty. Své vystoupení zakončil optimisticky se slovy: „Právě franchisining je cestou z krize a ze situace, ve které se nacházíme. Budoucností jsou ti, kteří věří ve značku, jsou vzájemně propojeni a sdílí své zkušenosti. A právě tito podnikatelé mají jedinečnou šanci přežít a zůstat na trhu, poskytovat své služby dál a dál a současně si zajistit kvalitní živobytí.“

RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D. se franchisingu věnuje od roku 1998. V roce 2004 otevřel svoji poradenskou kancelář v Olomouci a v témže roce se stal řádným členem České asociace franchisingu. Je dlouholetým členem Správní rady ČAF. Poskytuje služby v oblasti poradenství v celé České a Slovenské republice.

Součástí programu konference bylo také představení jednotlivých konceptů.

Hlavní partner konference Franchising Forum EXTÉRIA MARKET, ryze česká společnost zabezpečující komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany velmi zajímavým filmem seznámila účastníky Franchising Fora 2021 s historií vzniku společnosti EXTÉRIA MARKET, s úspěchy, ale také s chybami a omyly. Film je „manuálem“ vzniku a rozvoje franchisového konceptu.

Po poutavé prezentaci EXTERIA MARKET následovaly další důležité informace z konceptu OXALIS. Provozní ředitel pan Olšák přehledně popsal chyby kterých se dopustili. Předal zajímavé a jedinečné know-how, jak vytvořit úspěšný franchisový koncept. V neposlední řadě se věnoval vztahu franchisového konceptu OXALIS k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí.

Konference pokračovala prezentací vítěze soutěže Franchisa roku 2020, společnosti Re-max. Ředitel společnost, pan Hrubý nám všem vysvětlil, proč právě Re-max je Franchisa roku. Z této prezentace se může každý, kdo se zajímá o franchisingu poučit.

Jeden z nejúspěšnějších konceptů v ČR Naturhouse připravil své vystoupení formou video prezentace. Následně pan Gonda vysvětlil, v čem spočívá úspěch konceptu Naturhouse.

Již na mnoha konferencích o franchisingu vystupovali zástupci centrály McDonald´s. Poprvé na konferenci Franchising Forum 2021 vystoupil franchisant McDonald´s. Paní Kleiblová, majitelka 9 licencí McDonald´s popsala jak se stát úspěšným pranchisantem McDonald´s. Její jedinečné vystoupení  bylo z opravdové „kuchyně“ franchisingu McDonald´s

Nebylo jednoduché navázat na přednášku McDonald´s. Panu Pažoutovi z Original Beer Spa se to skvěle podařilo. Podělil se s námi o praktické zkušenosti z doby kovidové. Jen silná značka a dobrý franchisový koncept jsou zárukou úspěchu v každé době.

Konference Franchising Forum  2021 pokračovala představením dalšího jedinečného franchisového konceptu, tentokrát z oblasti financí, zlata a drahých kamenů. Nejedná se o žádnou pohádku, ale o promyšlený franchisový koncept. Pan Spurný z Trust Wortny nás přesvědčil, jaká franchisa může být perspektivní. 

Jaká by to byla konference, abychom zde nepřivítali hosty ze zahraničí. Franchisové koncepty z USA zastupovala paní Veronika Nováková z velvyslanectví USA. Pokud má pravlast franchisingu USA zájem expandovat v ČR, tak jsme jistě na správné cestě.

Další zajímavé informace z oblasti franchisingu jsme získali od paní Zapletalové z franchisového konceptu Chodura. Dozvědět se praktické informace o expanzi franchisového konceptu je vždy přínosné. 

Program Franchising Fora gradoval rozhovorem pana Mastného a pana Kotrby ze zahraničního konceptu TAB Board původem z USA.  Pánové se docela rozpovídali a podělili se s námi o praktické zkušenosti úspěšného franchisového konceptu. 

Aby účastníci Franchising Fora 2021 měli bohatý program, pozvali jsme k vystoupení zástupce společnosti PC Help, člena ČAF. Pan Žahourek a pan Málek nám poradili, jak postavit optimální informační systém pro franchisový koncept. Na základě hodnocení vice než 350 účastníků konference Franchising Forum 2021 můžeme konstatovat, 19. ročník byl mimořádně úspěšný. Kdo máte zájem konferenci shlédnout za záznamu napište na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Hlavní partner

 Extéria Market

Zlatý partner

 Papilonia

Stříbrní partneři

RE/MAX

McDonald's ČR

NATURHOUSE

DODO

Odborný partner

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Partneři

EDUWIN

Obchodní oddělení Velvyslanectví USA v Praze

JUDr. David KARABEC

RNDr. Jiří Lošťák

Contours fitness pro ženy

TAB Board

Smart Network Business Center s.r.o.

Mediální partneři

EURO.cz

Pražský magazín

Franchsing.cz

Topfranchising.cz

Brands&Stories - odborný časopis o značkách, konceptech

Kontakty

Česká asociace franchisingu

Těšnov 5, 110 00  PRAHA 1

 

Ing. Jiří Krajča - Project Manager

tel.: +420 728 948 479
e-mail: caf@czech-franchise.cz
www.czech-franchise.cz