FRANCHISING FORUM v Praze

FRANCHISING FORUM je tradiční konference o franchisingu, určená pro laickou i odbornou veřejnost zabývající se podnikáním formou franchisingu.

Praha, 7. 11. 2019

 

Společné pro obě konference Franchising Forum a Masterkonference (velký sál):

9.00 - 9.30 Registrace (předsálí)

Velký sál:

9.30 - 9.40

Uvítání a zahájení Franchising fora a Masterfranchisové konference

Hlavní úkoly, cíle a vize České asociace franchisingu

Přednášeující: Jan Gonda, prezident České asociace franchisingu

Pan Jan Gonda, master-franchisantem sítě výživových poraden NATURHOUSE, kterou přivedl ze Španělska v roce 2008 a zavedl na českém a slovenském trhu převratný koncept služeb a produktů v oboru zdravého životního stylu pod jednou střechou.

9.40 - 10.20

"Hospodářské směřování Evropy a České republiky"

Přednášející: Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.

Pan Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., český analytik finančních trhů a makroekonom. Působí jako hlavní ekonom poradenské společnosti Next Finance. V Next Finance koordinuje přípravy analýz a prognóz a vede sekci modelování makroekonomických indikátorů a modelování obchodování na devizových a peněžních trzích, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde v roce 2007 obhájil svou disertaci zaměřenou na finanční trh a získal titul Ph.D.

Vladimír Pikora se do povědomí široké veřejnosti dostal zejména kvůli odborným článkům v médiích a častým citacím v široké škále hromadných sdělovacích prostředků od denního tisku až po televizi. V roce 2005 byl na základě toho časopisem Týden označen za médii nejcitovanějšího českého analytika. Od roku 2001 je členem České společnosti ekonomické. Má makléřské zkoušky.

Zaměřuje se na měnovou politiku, finanční trhy a důchodovou reformu. Studuje také vývoj čtvrté průmyslové revoluce. Ve svých přednáškách a publikacích se zaměřuje na vliv technologií na ekonomiku a společnost. Věnuje se výuce finanční gramotnosti na základních školách. Pravidelně píše ekonomické názory pro Reflex. Vystupuje na řadě konferencí s ekonomickou a finanční tematikou a je autorem a spoluautorem mnoha zajímavých knižních titulů popularizujících současné ekonomické a sociální dění.

10.20 - 10.30

AVEX systems - Váš partner pro franchising

Přednášející: Ing. Aleš Tulpa

Ing. Aleš Tulpa, majitel a jednatel společnosti, exkluzivní zástupce 15 mezinárodních franchisových konceptů v České republice a na Slovensku

10.30 - 10.45

Úspěšné americké franchisové koncepty míří na český trh

Slovo velvyslance USA v ČR pana Stephana B. Kinga

10.45 - 10.50

Coffee break a přesun do malého sálu

Malý sál/Small hall:

Panelové diskuze:

10.50 - 12.15

Franchisový koncept koupit nebo vytvořit vlastní?

Vedení panelu a moderace. Jiří Lošťák

Pan RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D., vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc (Matematika-Fyzika, Výpočetní technika), kde získal v roce 1989 doktorát (RNDr.). Je asolventem Českého institutu pro marketing (CIMA). Studoval Brno Business School PF VUT Brno (MBA Nottingham Trend University) a v roce 2018 dokončil doktorandské studium na VŠB - TU Ostrava obor Podniková ekonomika a management (Ph.D.). Franchisingu se věnuje od roku 1998. V roce 2004 otevřel svoji poradenskou kancelář v Olomouci. V témže roce se stal řádným členem České asociace franchisingu. Je dlouholetým členem Správní rady ČAF. Poskytuje služby v oblasti poradenství v celé České a Slovenské republice. Je garantem projektu ŠKOLY FRANCHISINGU, který byl oceněn ČAF Cenou za podporu a rozvoj franchisingu.

12.30 - 13.10

Franchisová smlouva -  základní dokument franchisového konceptu

Přednášející: Mgr. et Mgr. Antonín Kazda, LL.M.

Pan Mgr. et Mgr. Antonín Kazda, LL.M., advokát se zaměřením na právo duševního vlastnictví a franchising. Absolvent Právnické fakulty UK (právo) a Filozofické fakulty UK (politologie – dánština), a dále Harvard Law School (LL.M.). Franchisingem se zabývá od roku 2002 dodnes, kdy zejména spolupracuje s franchisovými poradci na vytváření masterfranchisových a franchisových smluv pro nové koncepty, na adaptaci zahraničních smluv pro české partnery, resp. řeší spory mezi franchisanty a franchisory.
13.15 - 13.45

Jak ochránit know-how franchisového konceptu

Přednášející: JUDr. David Karabec, MPA

Pan JUDr. David Karabec, MPA, advokát, se kromě výkonu advokacie specializuje na problematiku ochrany duševního vlastnictví (autorská práva a průmyslová práva), know-how, licencí a nekalé soutěže, franchisingový poradce České asociace franchisingu pro oblast ochrany duševního vlastnictví.
13.50 - 14.10

Soutěžní aspekty franchisingu

Přednášející: JUDr. Kateřina Mandulová, LL.M.

Paní JUDr. Kateřina Mandulová, LL.M., advokátka advokátní kanceláře Deloitte Legal, Praha, absolventka právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Université Paris II. - Panthéon-Assas a College of Europe v Brugách, kde získala titul LL.M. v oboru evropského práva. Kateřina se specializuje na právo hospodářské soutěže a daňové litigace. Kateřina má zkušenosti s nastavováním franchisingového modelu v sektoru maloobchodu.

14.15 - 15.45

Franchising a média

Zkušenosti frachisových konceptů se spoluprací s médii a naopak

Vedení panelu a moderace: Lubomír Milek

Pan Ing. Lubomír Milek, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu podnikohospodářskou, se svými dvěma kolegy přivedl do České republiky americkou značku CENTURY 21 a aktivně se podílel na rozvoji franchisového konceptu, v současné době působí jako poradce ve franchisingu, kde využívá svých dlouholetých zkušeností z této oblasti.

15.50 - 16.20

Nábor franchisantů v 21. století

Přednášející: Štěpán Budil, Martin Hošek

Štěpán Budil a Martin Hošek jsou obchodníci marketingové agentury OnlineSales.cz, spolupracující s klienty z oblasti franchisingu i mimo něj. Zaměřují se na komunikaci a jedinečnost značky v rámci náboru franchisantů i obchodníků pro jednotlivé franchisy. OnlineSales.cz tvoří marketingové strategie, které společně s klienty naplňuje a tím vytváří funkční marketingový a obchodní náborový model, který opravdu prodává.

16.20 - 17.00 Prostor pro networking
17.00 Zakončení akce

 

V průběhu celé akce bude podáváno malé občerstvení a pořizován záznam (fotografování a video).
Pokud se Franchising fora a Master franchisové konference zúčastníte, souhlasíte s pořizováním fotografií a videozáznamu.

Děkujeme za pochopení.

 

Zlatý partner

Subway

Stříbrní partneři

Exteria market

Partneři

U.S. Commercial Service in the Czech Republic

Tab Board

Lošták

Kocián Šolc Balaští

Mediální partneři

Warengo

BUS TV

Luxus.cz

Pražský zpravodaj

Franchsing.cz

Podnikání-franchising

Topfranchising.cz

Euro

Kontakty

Česká asociace franchisingu

Těšnov 5, 110 00  PRAHA 1

 

Ing. Jiří Krajča - Project Manager
Mgr. Klára Opletalová – tajemnice


tel.: +420 728 948 479
e-mail: caf@czech-franchise.cz