FRANCHISING FORUM v Praze

FRANCHISING FORUM je tradiční konference o franchisingu, určená pro laickou i odbornou veřejnost zabývající se podnikáním formou franchisingu.

Praha, 11. 10. 2018

 

 

09:30 – 10:00 Registrace účastníků / Registration
10:00 - 10:05 Uvítání / Welcome - Mr. Jan Gonda, prezident ČAF/President of CFA
10:05 - 10:30 Program konference, vývoj a aktuální stav franchisingu v ČR a na Slovensku / Poděkování partnerům
Program of the Conference, development and current state of Franchising in Czech and Slovak Republic/Thanks to Partners
Mr. Aleš Tulpa, AVEX systems (česky/Czech)
(velký sál/big hall)
Malý sál/Small hall:
10:30 - 11:00 Hlavní úkoly, cíle a vize ČAF / Main tasks, goals and visions of CFA
Jan Gonda, prezident ČAF/ Mr. Jan Gonda, President of CFA
11:00 - 11:30 Tuzemský nebo zahraniční koncept? / Domestic or foreign concept?
Expandovat nebo si více upevnit postavení na našem trhu? / Expand or strengthen our position in our market?
Lubomír Milek, viceprezident ČAF/Mr. Lubomír Milek, Vicepresident of CFA
11:30 - 12:00 Jak funguje franchising u "Asijských tygrů"? / How does franchising work for "Asian Tigers"?
Mr. Jason Wang, CENTURY21, Taiwan (anglicky/english  [1])
12:00 - 13:30 Panelová diskuze/Panel discussion:
Kvalitní franchisant a ověřený franchisový koncept - základ úspěchu ve franchisingu / Quality franchisee and proven franchise concept - the foundation of franchising success

Moderátor/Moderator: Šimon Mastný, Master franchisant TAB Board
Účastníci/Participants: Partners, RE/MAX, Bageterie Boulevard, NATURHOUSE
13:30 - 14:00 Přestávka na kávu/Coffee Break - Networking
(vestibul/lobby)
Malý sál/Small hall:
14:00 - 15:00 Panelová diskuze / Panel discussion:
Faktory úspěchu franchisového konceptu/Factors for the success of the franchise concept
15:00 - 15:30 Rady a doporučení pro zájemce o franchisové podnikání při nákupu master franchisových nebo franchisových licencí / Advice and Recommendations for Franchise Entrepreneurs Interested in Purchasing Master Franchise or Franchise Licenses
Mr. Aleš Tulpa/AVEXsystems (česky/czech)
(velký sál/big hall)
15:30 - 16:00 Závěr FF a MFK 2018 / End of the FF and MFC 2018
Mr. Aleš Tulpa (česky/Czech)
(velký sál/big hall)
16:00 – 17:00 Jednání mezi zástupci franchisových systémů a účastníky konference / Networking - Meetings between the representatives of the franchise systems and the participants of the konference
(vestibul/lobby)

[1] tlumočeno do českého jazyka/translate to czech

NA KONFERENCI BUDOU PREZENTOVÁNY SYSTÉMY:

Seznam prezentovaných značek bude postupně doplňován, proto sledujte pravidelně tyto internetové stránky.

Prezentace franchisových systémů budou v anglickém nebo českém jazyce bez tlumočení.

Přihlášky na Franchising fórum a Master Franchisovou Konferenci jsou možné online do 10. 10. 2018 v sekci REGISTRACE, kde naleznete i registrační formulář.

 

Zlatý partner

Partners Market

Bronzoví partneři

Natur House

REMAX

Partneři

KB

OkPoint

Mediální partneři

Best of ... - Profesní magazín

BUS TV

Kontakty

Česká asociace franchisingu

Těšnov 5, 110 00  PRAHA 1

 

Ing. Jiří Krajča - Project Manager
Mgr. Klára Opletalová – tajemnice


tel.: +420 728 948 479
e-mail: caf@czech-franchise.cz